Arbeidsområder

Vårt motto er: «Ingen jobb er for stor og ingen jobb er for liten».

Våre arbeidsområder:

 • Utgraving og planering av små og store tomter
 • Sprengning/meisling av fjell
 • Legging av nye vann- og avløpsledninger
 • Utbedring av skader på vann- og avløpsledninger.
 • Utbedring av skader på drenering rundt bygninger
 • Drenering av overflatevann
 • Opparbeidelse av natursteinsmurer
 • Grøntarealer
 • Opparbeidelse av lekeplasser med utstyr
 • Fjellsikring
 • Opparbeidelse av støyvoller
 • Transport av masse
 • Salg av stein, grus, pukk, sand og bark
 • Asfaltering
 • Prosjektering av grunnarbeider
 • Prosjektering av utvendig vann og kloakk.
 • Asfaltfresing

Spesielt vil vi nevne vår minigraver på 75 cm som kommer til med graving og meisling på trange plasser der vanlige maskiner må melde pass.

Kontakt oss dersom du er i tvil om vi utfører det du etterspør.