• 13 gravemaskiner fra 800 kg til 25 tonn
  • 5 hjullastere
  • 3 dumpere
  • 1 traktor
  • 4 lastebiler

Vi er opptatt av å ha en moderne og velholdt maskinpark som stadig fornyes.
Vi vil spesiellt minne om våre minigravere som kommer til på trange og vanskelige, som for eksempel i en kjeller.